Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2002 №1
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


1 - 2002


ЗМІСТ


Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Згуровський М.З. Сценарний аналіз як системна методологія передбачення 7

(скачати статтю)

Теоретичні та прикладні проблеми інформатики

Сергієнко І.В. Про основні напрями створення інтелектуальних інформаційних технологій. 39

(скачати статтю)

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Панкратова Н.Д. Становлення і розвиток системного аналізу як прикладної наукової дисципліни 65

(скачати статтю)

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Томас Л. Сааті. Як прийняти та обгрунтувати рішення: аналітично-ієрархічний процес (АІП). Частина I. Приклади та застосування 95

(скачати статтю)

Тоценко В.Г. Про декомпозицію задач мультикритеріального оцінювання альтернатив при підтримці прийняття рішень 109

(скачати статтю)

Автоматизовані системи управління

Павлов О.А., Аксьонова Л.О. «Мінімізація сумарного зваженого моменту закінчення робіт» як перший рівень моделі дрібносерійного виробництва та способи її розв’язання 119

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Гладкий А.В., Скопецький В.В., Харрісон Д.А. Числове моделювання задачі керування хвильовими процесами в неоднорідних середовищах 131

(скачати статтю)

Остапенко В.В., Рижкова І.Л. Лінійні диференціальні ігри з різнотипними інтегральними обмеженнями 141

(скачати статтю)

Реферати 154

Відомості про авторів 158

Journal cover