Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2002 №2
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


2 - 2002


ЗМІСТ


Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Павлов О.А., Місюра О.Б. Новий підхід до вирішення задачі «Мінімізація сумарного зваженого запізнення при виконанні незалежних завдань з директивними строками на одному приладі» 7

(скачати статтю)

Голишев Л.К., Лотоцький О.Б., Виноградова В.В. Побудова можливих сценаріїв розвитку процесів як елемент програмування державної політики на довгострокову перспективу (на прикладі житлово-комунальної сфери) 33

(скачати статтю)

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Зайченко Ю.П. Багатокритеріальні задачі прийняття рішень в нечітких умовах і методи їх розв’язання 53

(скачати статтю)

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Пономаренко Л.А., Меліков А.З., Фаттахова М.І. Узагальнений алгоритм розрахунку характеристик стратегій Клейнрока-Камоуна для розподілу буфера в мережах комутації пакетів 63

(скачати статтю)

Дудін О.М., Листопад М.І., Царенков Г.В. Ймовірнісна модель роботи вузла мережі Internet 73

(скачати статтю)

Воротницький Ю.І., Пупко А.В. Побудова пошукових Internet/Intranet систем на основі повнотекстових баз даних 83

(скачати статтю)

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Мельник В.С. Узагальнена теорема про мінімакс та критичні точки багатозначних відображень 89

(скачати статтю)

Остапенко В.В., Фінін Г.С. Методи вилучення невідомих за допомогою операцій проектування 96

(скачати статтю)

Панін В.М., Лавріна Т.В. Проекційні методи розв’язання нелінійних варіаційних нерівностей 103

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослід-ження складних систем

Волков О.А. Побудова та структура моделюючих графів складних систем 118

(скачати статтю)

Науково-методичні проблеми в освіті

Добровольський В.О., Рижкова С.А. Змістовна наповненість навчальних дисциплін загальноосвітнього циклу в контексті реалій сьогодення 133

(скачати статтю)


Реферати 143

Відомості про авторів 149


Journal cover