Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2002 №3
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


3 - 2002


ЗМІСТ


Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Сергієнко І.В., Дейнека В.С. Оптимальне керування системою, що описується псевдопараболічним рівнянням з умовами спряження 7

(скачати статтю)

Сетлак Г. Розв’язок задач багатокритеріальної оптимізації з використанням генетичних алгоритмів 32

(скачати статтю)

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Згуровський М.З., Якименко Ю.І., Тимофєєв В.І. Інформаційні мережеві технології в науці і освіті 43

(скачати статтю)

Зайченко О.Ю. Оптимізація характеристик мереж з технологією АТМ 57

(скачати статтю)

Копачев О.Г. Якість обслуговування в системах мультімедіа 74

(скачати статтю)

Прогресивні Інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Панкратова Н.Д., Хохлов В.Ю. Побудова моделі дистанційної освіти на основі системної методології 85

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослід-ження складних систем

Хорошун Л.П. Математичні моделі динаміки виробництва в макроекономіці 99

(скачати статтю)

Бідюк П.І., Баклан І.В., Ріфа В.М. Системний підхід до побудови регресійної моделі на часових рядах 114

(скачати статтю)

Бондаренко Ю.В. Моделювання змін цін фінансових активів 132

(скачати статтю)

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Андрєєв М.В. Оптимальна зупинка агрегованих та слабозбурених дезагрегованих марковських та напівмарковських моделей у дискретному часі 139

(скачати статтю)

Інформація

Міжнародний семінар ЮНЕСКО 146

Реферати 154

Відомості про авторів 159


Journal cover