Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2002 №4
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


4 - 2002


ЗМІСТ


Прогресивні информаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Бідюк П.І., Литвиненко В.І., Токар А.О. Паралельні генетичні алгоритми 7

(скачати статтю)

Лігум Ю.С. Основні напрями створення інформаційних систем та технологій на транспорті загального користування в світлі міжнародного досвіду 17

(скачати статтю)

Масловський Б.Г., Зеленков О.А. Інформаційна технологія моніторингу технічного стану систем посадки літаків у процесі експлуатації 35

(скачати статтю)

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Панкратова Н.Д., Заводник В.В., Козакул А.В., Кравченко В.П. Математичне моделювання процесів дифузії в органічних середовищах 43

(скачати статтю)

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Тоценко В.Г., Циганок В.В., Качанов П.Т.. Підтримка прийняття рішення щодо вибору методу одержання кардинальних експертних оцінок 52

(скачати статтю)

Андрєєв М.В. Прикладний статистичний аналіз високочастотних випадкових процесів у дискретному часі 61

(скачати статтю)

Сущук–Слюсаренко В.І., Подладчиков В.М. Вплив апріорної інформації про початковий стан об’єкта на точність оцінювання параметрів моделі 80

(скачати статтю)

Суховірський Б.І. Методологічні питання побудови просторових систем підтримки прийняття рішень на основі методів ітеративного агрегування 89

(скачати статтю)

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Зайченко О.Ю. Структурний синтез мереж, що розвиваються 97

(скачати статтю)

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Кірік О.Є. Нелінійні задачі розподілу потоків у мережах з фіксованими та вільними вузловими параметрами 106

(скачати статтю)

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Макаренко О., Олександрук В., Шиндлер К., Донатті Ф., Вілла А., Тетко І. Передбачення епілептичних припадків по геометричних картинках ЕЕГ на середньотермінових інтервалвах 120

(скачати статтю)

Дідук М.М. Простори невизначеності та ізоморфізм 128

(скачати статтю)


Реферати 144

Відомості про авторів 150


Journal cover