Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2003 №2
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


2 - 2003


ЗМІСТ


Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Сааті Томас Л. Теорія аналітичинх ієрархічних процесів та аналітичні мережеві процеси— приклади. Частина 2.2 7

(скачати статтю)

Коршевнюк Л.А., Бідюк П.І. Розв’язання задачі розподілення інвестицій на основі нечіткого логічного висновку 34

(скачати статтю)

Саламатов В. О., Таран Т. А., Ткачев О. Є., Копичко С. М. Якісний аналіз соціологічного дослідження «Cтавлення громадян України до реформ» 43

(скачати статтю)

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Пономаренко Л.А., Танянський С.С., Філатов В.О. Побудова оптимальної послідовності з’єднань відношень у запитах реляційної бази даних 53

(скачати статтю)

Коба О.В., Михалевич К.В. Порівняння систем типу M/M/1 з швидким поверненням заявок при різних дисциплінах обслуговування 59

(скачати статтю)

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Остапенко В.В., Остапенко О.С., Фінін Г.С., Яковлева А.П. Урахування залежності часу добігання води від її рівня і витрат 69

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Галай В.М., Сільвестров А.М., Шефер О.В. Структурно-варіаційний підхід до забезпечення збіжності процесу контролю параметрів і стану динамічних об’єктів 79

(скачати статтю)

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Народицька Н.О., Подладчіков В.М. Методи оцінювання константи коінтеграції за умов апріорної невизначеності 84

(скачати статтю)

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Андрєєв М.В. Адаптивне керування слабкокерованими марковськими та напівмарковськими моделями в дискретному часі 92

(скачати статтю)

Хорошун Л.П. Системна модель двохконтинуумної механіки діелектриків як основа електродинаміки і теорії світового ефіру 108

(скачати статтю)

Поляруш А.І., Макаренко О.С., Тетко І.В. Розрізнення спайків, засноване на анализі симетрій у фазовому просторі 124

(скачати статтю)

Інформація 136

Реферати 143

Відомості про авторів 148


Journal cover