Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2003 №4
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


4 - 2003


ЗМІСТ


Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Сааті Томас Л. Аналітичні мережеві процеси. Приклади. Частина 2.3 7

(скачати статтю)

Антонов А.В., Голишев Л.К. Організація робіт і керування проектом інформатизації у великиій системі рівня відомства 24

(скачати статтю)

Ткачук М.В., Кукленко Д.В. Про один підхід до побудови архітектури розподіленої обробки даних в Інтранет-системах управління технологічними процесами 35

(скачати статтю)

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Панкратова Н.Д., Хохлов В.Ю. Раціональний компроміс цілей суб’єктів дистанційної освіти 44

(скачати статтю)

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Кутах О.П. Дослідження динамічних ситуацій та визначення їх характеристик на різних етапах процесу прийняття рішень 60

(скачати статтю)

Пюшки Л., Васюхін М.І., Васюхіна І.М. Інтелектуальні відеосистеми спостереження та охорони особливо важливих об’єктів 73

(скачати статтю)

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Зайченко О.Ю. Аналіз та синтез мереж з технологією АТМ 93

(скачати статтю)

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Недашківська Н.І., Остапенко В.В., Остапенко О.С. Теоретико-ігрова модель боротьби партій за електорат 113

(скачати статтю)

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Андрєєв М.В. Аналіз і синтез оптимальних стратегій контролю складних пуассонових процесів та напівмарковських процесів з поглинанням 120

(скачати статтю)

Демківський А.Б. Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків 133

(скачати статтю)

Реферати 141

Відомості про авторів 146

Зміст журналу «Системні дослідження та інформаційні технології» за 2003 р. 147

Автори статей за 2003 р. 149

Journal cover