Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2004 №2
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


2 - 2004


ЗМІСТ


Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Агаян С.М., Соловйов А.О. Виділення щільних областей у метричних просторах на основі кристалізації 7

(скачати статтю)

Митник О.Ю., Бідюк П.І. Обернене відображення Кастельжо в нечітких нейронних моделях 24

(скачати статтю)

Прогресивні Інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Кисленко Ю.І. Перспективи розвитку природно-мовних технологій 35

(скачати статтю)

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Панкратова Н.Д., Заводнік В.В. Системний аналіз і оцінювання динаміки екологічних процесів 47

(скачати статтю)

Зубов Д.А. Експертна система підтримки прийняття рішень для управління вуглезбагачувальною фабрикою 60

(скачати статтю)

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Зайченко Ю.П., Севаєє Фатма, Титаренко К.М., Титаренко Н.В. Дослідження нечітких нейронних мереж у задачах макроекономічного прогнозування 70

(скачати статтю)

Пономаренко Л.А., Меліков А.З., Фейзієв В.Ш. Адаптивна стратегія розподілу буфера у вузлах телекомунікаційних мереж 87

(скачати статтю)

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Остапенко В.В., Соболенко Л.О., Прохорович І.В. Метод обернено-опуклого програмування та оптимальне пакування вантажів 95

(скачати статтю)

Подлипенко Ю.К., Грищук Н.В. Мінімаксне оцінювання розв’язків вироджених крайових задач Неймана для еліптичних рівнянь за спостереженнями, розподіленими на системі поверхонь 104

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Підладчиков В.М., Сущук-Слюсаренко В.І. Спроможність оцінок параметрів лінійних динамічних систем для випадку довільної матриці динаміки 128

(скачати статтю)

Реферати 143

Відомості про авторів 148

Journal cover