Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2004 №3
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


3 - 2004


ЗМІСТ


Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Гвішиані О.Д., Агаян С.М., Богоутдінов Ш.Р., Тихоцький С.А., Індерер Ж., Боннін Ж., Діаман M. Алгоритми FLARS та виділення аномалій часових рядів 7

(скачати статтю)

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Наконечний О.Г., Подлипенко Ю.К., Грищук Н.В. Про прогнозування розв’язкiв параболiчних рiвнянь за спостереженнями, розподiленими на системi поверхонь 17

(скачати статтю)

Кірік О.Є. Застосування модифікованого методу лінеаризації для розв’язан-ня нелінійних задач розподілу потоків 40

(скачати статтю)

Селін О.М., Пальті І.О. Застосування методів регуляризації до ідентифікації параметрів розподілених процесів у задачах контролю промислових викидів у атмосферу 50

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Мельник В.С., Тоскано Л. Про нелінійні диференціально-операторні рівняння в банахових просторах із відображеннями псевдомонотонного типу. Частина I 63

(скачати статтю)

Повещенко Г.П. Прогноз динаміки макроекономічних показників 82

(скачати статтю)

Шумська А.А. Прискорене моделювання стаціонарного розподілу кількості вимог у системі 91

(скачати статтю)

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Панкратова Н.Д., Опаріна О.Л. Відновлення багатофакторних закономірностей в умовах концептуальної невизначеності 103

(скачати статтю)

Дідук М.М. Поняття шкали простору невизначеності та його застосування 115

(скачати статтю)

Жданова І.В. Про наближений розв’язок односторонніх задач дифузії та тепломасообміну із багатозначними функціями відповідності 128

(скачати статтю)

Коваль А.О. Скінченні автомати і марківські кола в задачах біометричної аутентифікації 138

(скачати статтю)

Реферати 143

Відомості про авторів 148

Journal cover