Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2005 №3
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


3 - 2005


ЗМІСТ


Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Редько І.В. Дескриптивні аспекти системного підходу 7

(скачати статтю)

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Манако А.Ф. Mоделі агрегатування поняттєвих об’єктів безперервного навчання за підтримкою інформаційних і телекомунікаційних технологій 29

(скачати статтю)

Одішарія Г.Б., Кочорадзе Г.І. Деякі результати комп’ютерного дослідження базового алгоритму адаптивної ідентифікації 38

(скачати статтю)

Ковалішин В.В., Тетко І.В. Використання алгоритму просторового навчання штучних нейронних мереж для розпізнавання типу взаємодії нейронів по їх кроскореляційній гістограмі 48

(скачати статтю)

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Зінченко В.П., Буров В.О., Зінченко С.В., Штефлюк Г.В. Розробка систем передачі телеметричної інформації для космічних об’єктів 57

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Максимей I.В., Смородiн В.С., Сукач О.I. Імітаційні моделі ймовірних технологічних процесів небезпечних виробництв 73

(скачати статтю)

Лук’яненко С.О., Німчук І.Б. Адаптивні різницеві сітки при моделюванні двовимірної теплової хвилі 88

(скачати статтю)

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Волков О.А. Топологічний аналіз графов мережевих систем 99

(скачати статтю)

Таран Т.А., Шемаев В.М. Математичне моделювання рефлексивного управління 114

(скачати статтю)

Дзугаєв А.О. Узагальнена реалізація процедури методу Дельфі та її застосування до нечітких даних 132

Реферати 143

Відомості про авторів 148

Journal cover