Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2006 № 1
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ1 - 2006ЗМІСТ


Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Згуровський М.З. Розвиток навчального і науково-дослідного сектора інформаційного суспільства в Україні 7

(скачати статтю)

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Галушко В.М., Левчук В.Д., Максимей I.В., Могила В.С., Чечет П.Л. Технологія імітаційного моделювання динаміки обслуговування пасажиропотоку міським транспортом 18

(скачати статтю)

Чмир І.О., Жирякова І.А. Об’єктне моделювання ресурсної теорії уваги 31

(скачати статтю)

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Голишев Л.К. До постановки загальної задачі створення системи стратегічного керування динамічним об’єктом високої складності 41

(скачати статтю)

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Зайченко Ю.П., Севаєє Ф., Келестин Ю.В. Порівняльний аналіз ефективності нечітких нейронних мереж у задачах прогнозування в економіці та фінансовій сфері 56

(скачати статтю)

Колос В.В. Телекомунікаційне інформаційно-освітнє середовище: модель взаємодії двох інформаційних потоків 71

(скачати статтю)

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Остапенко В.В., Якуніна І.Л., Терещенко І.М., Аміргалієва С.Н. Умова повного вимітання та її узагальнення у диференціальних іграх 85

(скачати статтю)

Митник О.Ю. Регуляризація поліноміальних функцій Без’є–Бернштейна та її застосування в задачі ідентифікації нелінійних систем 94

(скачати статтю)

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Дідук М.М. Рішення задачі обмеження просторів невизначеності 106

(скачати статтю)

Хандрига П.О., Яценко В.О. Інформаційно-статистичний метод оцінювання вмісту біохімічних компонентів у рослинності 119

(скачати статтю)

Донець Г.П., Шулінок Г.О. Про хроматичне число натуральних модульних графів 133

(скачати статтю)

Реферати 143

Відомості про авторів 148Journal cover