Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2006 № 2
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


2 - 2006


ЗМІСТ


ПРОГРЕСИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ВИСОКОПРОДУКТИВНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ

Тарасенко В.П., Тесленко О.К. Реалізація операцій у скінченних полях на одновимірному каскаді конструктивних модулів

(скачати статтю)

ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ І УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНИХ, ТЕХНІЧНИХ, ЕКОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

Голишев Л.К. Концептуальний підхід до рішення загальної задачі синтезу системи стратегічного керування динамічним об’єктом високої складності

(скачати статтю)

Казимирський А.В. Аналіз системи зі складом і корельованим марковським груповим потоком заявок із різнотипними катастрофічними збоями

(скачати статтю)

ПРОБЛЕМНО І ФУНКЦІОНАЛЬНО ОРІЄНТОВАНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ

Ластовченко М.М., Бернацька Ю.М., Вітвіцький О.М. Методологія аналізу формованих режимів передачі мультимедійного трафіку в широкосмугових мережах зв’язку

(скачати статтю)

МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ, ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ І ТЕОРІЯ ІГОР

Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Дослідження зовнішньої практичної стійкості диференціальних включень

(скачати статтю)

Остапенко В.В., Остапенко О.С., Подладчикова Т.В. Оптимізація стратегії політичних партій під час передвиборної кампанії

(скачати статтю)

Смирнов С.А., Гонтаренко І.С. Гарантований синтез скалярного критерію для розв’язку задачі багатокритеріальної оптимізації

(скачати статтю)

НОВІ МЕТОДИ В СИСТЕМНОМУ АНАЛІЗІ, ІНФОРМАТИЦІ ТА ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Іоване Ж., Капустян О.В. Глобальний атрактор неавтономного хвильового рівняння без єдиності розв’язку

(скачати статтю)

Зайцев Д.А. Послідовна композиція кланів лінійних систем

(скачати статтю)

Бомба А.Я., Клепко В.В., Климюк Ю.Є., Колупаєв Б.Б., Колупаєв Б.С., Лебедєв Є.В. Використання методу чисельно-асимптотичного наближення для дослідження процесу взаємодії бета-випромінювання з лінійними гнучколанцюговими полімерами

(скачати статтю)

Journal cover