Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2006 № 3
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ИНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ3 - 2006ЗМІСТ


Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Панкратова Н.Д., Недашківська Н.І. Комплексне оцінювання чутливості рішення на основі методу аналізу ієрархій

(скачати статтю)

Прогресивні Інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Крисилов В.А., Юдін С.А., Олешко Д.М. Використання гіпотези λ-компактності при побудові навчаючої вибірки для прогнозуючих нейромережевих моделей
(скачати статтю)

Танянський С.С., Гриньова О.Є. Оцінка якості функціонування інтегрованих інформаційних систем

(скачати статтю)

Плескач В.Л. ebXML у розвитку ринку інформаційних послуг

Проблеми прийняття рішень і управління в Економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Селін Ю.М. Застосування структурних підходів до розв’язання задач аналізу та прогнозування поведінки екологічних неперіодичних процесів геологічної природи

(скачати статтю)

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Іоване Ж., Мізерний В.М. Про моделювання систем змішаного типу в задачах аналізу та керування

(скачати статтю)

Внукова Н.М., Лебедєва І.Л., Зима О.Г. Критерії оптимізації управління кон’юнктурою трудових ресурсів підприємств

(скачати статтю)

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Мацьонг Я.Є., Савула Я.Г., Щербатий М.В. Оптимальне керування залежною від температури моделлю процесу ферментації

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Заховалко Т.В., Максишко Н.К., Перепелиця В.О. Моделювання задачі землекористування на гіперграфах

(скачати статтю)

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Петросюк І.М., Зайченко Ю.П. Порівняльний аналіз нейро-нечітких систем класифікації електрооптичних зображень в умовах інформаційної невизначеності

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Яценко В.О., Хандріга П.О., Швець Д.О. Множинна регресія та псевдообернення в задачах дистанційного зондування та оцінювання вмісту хлорофілу в рослинності

(скачати статтю)

Науково-методичні проблеми в освіті

Рижкова С.А. Проблема узгодження загальноєвропейського та національного стандартів вищої освіти

(скачати статтю)
Journal cover