Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2006 № 4
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


4 - 2006


ЗМІСТТеоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Згуровський М.З., Панкратова Н.Д., Бобовкин В.Т., Ліновитська О.В. Розробка системи рейтингів для закладів вищої освіти України 7

(скачати статтю)

Прогресивні Інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Малишевський О.Г. Пріоритезація тестів у регресивному тестуванні 16

(скачати статтю)

Катеринич С.А. Модифікація алгоритму навчання К2 для задачі адаптації байєсівської нейронної мережі 33

(скачати статтю)

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Москаленко В.В., Замоздра О.А. СППР по формуванню кредитного портфеля комерційного банку 44

(скачати статтю)

Даргейко Л.Ф., Боднар О.М., Козлов З.В., Федоровський О.Д. Стратегія вибору перспективного варіанту розвитку космічної системи ДЗЗ 56

(скачати статтю)

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Зайченко О.Ю., Зайченко Ю.П., Ашраф Абдель Хілал Карім Абу-Аін. Структурний синтез комп’ютерних мереж з технологією MPLS 65

(скачати статтю)

Листопад М.І., Копачев О.Г., Матрук А.А. Якість обслуговування у комп’ютерних мережах на базі Internet 71

(скачати статтю)

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Іоване Ж., Мізерний В.М. Необхідні умови оптимального керування об’єктами з розподіленими параметрами 77

(скачати статтю)

Перепелиця В.О., Терещенко Е.В. Асимптотичний підхід до розв’язання дискретних екстремальних задач з інтервальними даними 94

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Кондратенко Н.Р., Куземко С.М. Нечіткі логічні системи з використанням нечітких множин вищих типів 106

(скачати статтю)

Іманов К.Д., Рзаєв Р.Р. Нечітка модель визначення метаекономічного рівня 114

Евристичні методи та алгоритми в системному аналізі та управлінні

Томашевський В.М., Діденко Д.Г. Агентна архітектура розподіленої дискретно-подійної системи імітаційного моделювання OpenGPSS 123

(скачати статтю)

Савченко Ю.Г., Чич Т.В. Криптографічний захист інформації як процедура кодування 133

(скачати статтю)


Реферати 138

Відомості про авторів 144

Зміст журналу «Системні дослідження та інформаційні технології» за 2006 р. 147

Автори статей за 2006 р. 149Journal cover