Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2007 №1
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

1  -  2007

ЗМІСТ

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Згуровський М. Нова метрика сталого розвитку та її застосування .......       7

(скачати статтю)

Згуровський М.З., Статюха Г.А. Роль інженерної науки і практики у сталому розвитку суспільства    ....................................................................................................... 19

(скачати статтю)

Прогресивні Інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Валькман Ю.Р., Биков В.С., Рихальський О.Ю. Моделювання НЕ-факторів — основа інтелектуалізації комп’ютерних технологій ..................................................................     39

(скачати статтю)

Рогушина Ю.В., Гришанова І.Ю. Використання методу індуктивного виведення для вдосконалення онтології предметної області пошуку ...............................................................     62

(скачати статтю)

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Махорт А.П. Моделювання впливу монополізму та системи оподаткування на ефективність функціонування економічної системи ..........................................................................     71

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Андон П.І., Балабанов О.С. Структурні статистичні моделі: інструмент пізнання та моделювання      ....................................................................................................... 79

(скачати статтю)

Павленко О.І., Голдштейне Й.Я. Про стохастичні регресійні моделі з неперервним часом                      99

(скачати статтю)

Повещенко Г.П. Модель цінової динаміки олігопольного ринку .............   109

(скачати статтю)

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Царьковс Є., Гутманіс Н. Про збіжність GARCH(p,q) .......................   120

(скачати статтю)

Бондаренко В.Г., Селін О.М. Оцінки розв’язку рівняння типу «реакція–дифузія»               124

(скачати статтю)

Дідук М.М. Інформаційні канали як розвиток уявлень про канали зв’язку                129

(скачати статтю)

Реферати .................................................................................................   142

Відомості про авторів ..............................................................................   148

Journal cover