Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2007 №2
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


2 - 2007

ЗМІСТ


Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Згуровський М.З., Ясинський В.В. Виявлення закономірностей плину системних світових конфліктів 7

(скачати статтю)

Автоматизовані системи управління

Павлов О.А., Ліщук К.І., Кут В.І. Математичні моделі оптимізації для обґрунтування та знаходження ваг об’єктів у методі парних порівнянь 13

(скачати статтю)

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Селін Ю.М. Системний аналіз екологічно небезпечних процесів різної природи 22

(скачати статтю)

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Бойко Л.А., Зайченко Ю.П. Системи з нечіткою логікою в задачах експертного оцінювання 33

(скачати статтю)

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Мухін В.Є., Волокита А.M. Алгоритм оцінки ймовірності вторгнень для засобів моніторингу безпеки комп’ютерних систем 47

(скачати статтю)

Доценко В.А. Конструктивний алгоритм зворотного методу для числення висловлювань 59

(скачати статтю)

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Гуляницький Л.Ф., Гобов Д.А. Застосування Н-методу для розв’язання задач комбінаторної оптимізації на перестановках 74

(скачати статтю)

Аєвскіс В., Янсонс В. Стохастичне моделювання латвійських процентних ставок методом локальної регресії 87

(скачати статтю)

Евристичні методи та алгоритми в системному аналізі та управлінні

Коршевнюк Л.О., Бідюк П.І. Метод alpha, beta-коаліцій для аналізу погодженості експертних оцінок 93

(скачати статтю)

Згуровський О.М. Системний аналіз сучасних тенденцій глобалізації 105

(скачати статтю)

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Романенко В.Д. Прогнозування і мінімізація дисперсій гетероскедастичних процесів на основі моделей із різнотемповою дискретизацією 115

(скачати статтю)

Ткаченко С.В. Метод прогнозування із показником визначеності 131

(скачати статтю)

Реферати 142

Відомості про авторів 148

Journal cover