Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2007 №3
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


3 - 2007


Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Згуровський М.З., Статюха Г.О. Системний підхід до оцінки і управління усталеним розвитком суспільства 7

(скачати статтю)

Павлов О.А., Кут В.І. Математичні моделі оптимізації для обґрунтування та знаходження ваг об’єктів по неоднорідних матрицях парних порівнянь 28

(скачати статтю)

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Рифа В.М. Метод динамічних характеристик в задачі автентифікації. Фрактальні структури в біометриці 38

(скачати статтю)

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Голишев Л.К. Елементи формалізації синтезу управлінської інфраструктури загальнодер-жавного рівня 47

(скачати статтю)

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Боня Ю.Ю. Новіков О.М. Алгоритми синтезу оптимальної системи захисту інформації 68

(скачати статтю)

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Царькова В.Н., Голдштейне Й.Я. Коваріаційний аналіз лінійних марковських ітерацій 82

(скачати статтю)

Песчанський О.І. Оптимальне технічне обслуговування відновленої системи із навантаженим резервуванням з урахуванням напрацювання кожного елемента 100

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Ясінський В.В. Системне моделювання процесів накопичення і дисипації знань 111

(скачати статтю)

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Касьянов П.О., Мельник В.С., Тоскано Л. Класи та основні якості багатозначних -псевдомонотонних відображень 122

(скачати статтю)

Реферати 145

Відомості про авторів 149Journal cover