Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2007 №4
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


4 - 2007

ЗМІСТ


Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Петренко А.І., Свірін П.В. Логічні схеми на одноелектронних транзисторах ......         7

(скачати статтю)

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Романенко В.Д. Синтез і адаптивне настроювання функцій прогнозування динамічних процесів у приростах змінних для моделей з різнотемповою дискретизацією ..............................................................      15

(скачати статтю)

Бідюк П.І., Кузнєцова Н.В. Основні етапи побудови і приклади застосування мереж Байєса                                26

(скачати статтю)

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки приЙняття рішень

Зайченко Ю.П. Нечіткий метод групового урахування аргументів за невизначеними вхідними даними                           40

(скачати статтю)

Зайченко О.Ю. Комплекс моделей і алгоритмів оптимізації характеристик мереж із технологією MPLS                          58

(скачати статтю)

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Остапенко В.В., Терещенко І.М. Методи побудови інваріантних множин у лінійних різницевих іграх утримання        .......................................................................................................................................... 72

(скачати статтю)

Данилін Ю.М., Шубенкова І.А. Точні методи мінімізації квадратичних функцій. Часть  1                        85

(скачати статтю)

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Касьянов П., Мельник В., Піччірілло А.-M. Про деякі апроксимації та основні топологічні характеристики спеціальних класів просторів Фреше з інтегрованими похідними .........................................................      93

(скачати статтю)

Макаренко О., Левков С., Соля В. Підхід на основі асоціативної пам’яті до моделювання фондової біржі                       111

(скачати статтю)

Повещенко Г.П. Динаміка спілкування та регуляції .....................................................    125

(скачати статтю)

Реферати ...................................................................................................................................    140

Відомості про авторів ............................................................................................................    145

Зміст журналу «Системні дослідження та інформаційні технології» за 2007 р. ...    147

Автори статей за 2007 р. ......................................................................................................    149

Journal cover