Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2008 №1
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


1 - 2008


ЗМІСТ

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Згуровський М.З., Маторина Т.А., Прилуцький Д.О., Аброськін Д.А. Глобальне моделювання процесів сталого розвитку в контексті якості та безпеки життя людей 7

(скачати статтю)

Панкратова Н.Д. Системний аналіз у динаміці діагностування складних технічних систем 33

(скачати статтю)

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Данилов В.Я., Науменко І.Я., Кизима В.І. Проблеми акустичного зондування свердловин та апаратний комплекс для їхнього вирішення 50

(скачати статтю)

Малишевський О.Г. Використання інформації про вартість тестів та серйозність помилок у процесі пріоритезації тестів 63

(скачати статтю)

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Петренко А.І. Національна Grid-інфраструктура для забезпечення наукових досліджень і освіти 79

(скачати статтю)

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Яковлєва А.П. Системи з передісторією та функціональна живучість 93

(скачати статтю)

Кірік О.Є. Алгоритми ітераційного квадратичного програмування для задач оптимального розподілу потоків 101

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Романенко В.Д., Білий О.В. Синтез та адаптивне настроювання моделей GARCH для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією 114

(скачати статтю)

Касьянов П., Мельник В. Про деякі топологічні властивості спеціальних класів банахових просторів. Частина 1 127

(скачати статтю)

Реферати 144

Відомості про авторів 148

Journal cover