Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2008 №2
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


2 - 2008


ЗМІСТ


Теоретичні та прикладні проблеми інформатики

Задірака В.К., Сергієнко І.В. Від наукового результату до комп’ютерної технології 7

(скачати статтю)

Прогресивні Інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Пометун С.О. Алгебраїчні атаки на потокові шифратори як узагальнення кореляційних атак 29

(скачати статтю)

Мочалов О.О., Гайша О.О. Аналіз програмних продуктів для забезпечення процесу дистанційної освіти 41

(скачати статтю)

Штовба С.Д. Моделювання кількісних показників надійності операторської діяльності нечіткими базами знань 46

(скачати статтю)

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Зайченко Ю.П., Есфандіярфард М. Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності 59

(скачати статтю)

Смородін В.С. Регулювання функціонування технологічного процесу виробництва за допомогою системи прийняття рішень 77

(скачати статтю)

Пінчук Д.А. Розробка та дослідження методу індуктивного моделювання з нечіткими вхідними змінними 87

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Матвєєв А.О., Шадурскіс К.П. Марковська модель авторегресії із гетероскедастичними остачами 97

(скачати статтю)

Ясінський В.В. Циклічне самовідновлення системи знань людини за умов їх пасивної дисипації 110

(скачати статтю)

Подладчікова Т.В. До розробки адаптивних моделей оцінювання параметрів об’єкту, що рухається, в умовах невизначеності 115

(скачати статтю)

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Дідук М.М. Сигнальні пари та їх використання 128

(скачати статтю)

Реферати 144

Відомості про авторів 149

Journal cover