Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2008 №3
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


3 - 2008

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Бахтіна В., Згуровський М. Визначення основних ризиків розвитку Африки 7

(скачати статтю)

Редько І.В. Екзистенційний базис сутнісних середовищ 16

(скачати статтю)

Івченко В.А. До створення стратегії сталого розвитку Криму 31

(скачати статтю)

Прогресивні Інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Анпілогов П.І., Михайленко В.М. Принципи створення автоматизованої системи експертної оцінки тарифів на послуги водопостачання та водовідведення 44

(скачати статтю)

Кобозєва А.А., Наріманова О.В. Оцінка чутливості стегоповідомлень до збурюючих дій 52

(скачати статтю)

Меліков А.З., Велібеков А.М. Розрахунок характеристик змішаної системи обслуговування з резервуванням каналів 66

(скачати статтю)

Проблеми прийняття рішень і управління в Економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Шолохов О.В. Субоптимальна апроксимація суми еліпсоїдів і перетину еліпсоїда з гіпершаром 78

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Касьянов П., Мельник В. Про деякі топологічні властивості спеціальних класів банахових просторів. Частина 2 88

(скачати статтю)

Тайлан П., Вебер Г.-В. Нові підходи регресії у фінансовій математиці і науках про життя з використанням адитивних моделей 101

(скачати статтю)

Бойчук М.В., Шмуригіна Н.М. Динамічна модель міжгалузевого балансу з урахуванням контролю над забрудненням без лагів 119

(скачати статтю)

Пилипенко Д.Є. Оцінка достовірності результатів аналізу перехресного впливу при розв’язанні задач технологічного передбачення 129

(скачати статтю)

Реферати 141

Відомості про авторів 147

Інформація

Українські підручники для майбутніх професіоналів у галузі інформаційних технологій 148Journal cover