Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2008 №4
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


4 - 2008


ЗМІСТ


Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Згуровський М.З., Статюха Г.О., Джигирей І.М. Оцінювання сталого розвитку довкілля на субнаціональному рівні в Україні 7

(скачати статтю)

Івченко В.А. Методологія вирішення проблеми сталого розвитку Криму 21

(скачати статтю)

Згуровський М., Бахтіна В. Побудова індексу інтегрального ризику сталого розвитку для вибраної множини країн Латинської Америки 33

(скачати статтю)

Прогресивні Інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Левчук В.Д. Апробацiя програмно–технологiчного iнструментарію автоматизацiї імітацій-ного моделювання процесiв надання послуг 41

(скачати статтю)

Пустова С.В. Одноканальна система обслуговування із ерлангівським розподілом часу циклу орбіти 56

(скачати статтю)

Проблеми прийняття рішень і управління в Економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Федоровський О.Д., Боднар О.М. Системна концепція підвищення ефективності космічного геомоніторингу для розв’язання задач природокористування 66

(скачати статтю)

Симоненко В.П., Симоненко С.І. Метод покрокового конструювання для складання розкладу занять в учбових закладах 76

(скачати статтю)

Махорт А.П. Вплив насичуваності споживачів на умови досягнення рівноваги в економічній системі 86

(скачати статтю)

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Петренко А.І. Grid та інтелектуальна обробка даних Data Mining 97

(скачати статтю)

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Яцкевич В.В. Про оптимізацію класичну та системну 111

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Куценко І.А. Побудова апроксимаційної середньоквадратичної та мінімак- сної багатовимірної сплайн-функції на хаотичній сітці 121

(скачати статтю)

Когут О.П. Деякі класи нелінійних відображень у дуальній парі банахових просторів 125

(скачати статтю)

Реферати 141

Відомості про авторів 147

Зміст журналу «Системні дослідження та інформаційні технології» за 2008 р. 147

Автори статей за 2008 р. 149

Journal cover