Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2009 №1
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


1 - 2009


ЗМІСТ


Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Згуровський М.З. Глобальний аналіз сталого розвитку в контексті якості і безпеки життя людей 7

(скачати статтю)

Панкратова Н.Д., Савастьянов В.В. Моделювання альтернатив сценаріїв процесу технологічного передбачення 22

(скачати статтю)

Петров К.Е. Компараторна ідентифікація моделі формування індексу сталого розвитку 36

(скачати статтю)

Прогресивні Інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Вернерс Б., Кондратенко Ю.П. Планування та оптимізація маршрутів танкерів при нечітких замовленнях суден, що ними обслуговуються 47

(скачати статтю)

Бідюк П.І., Федоров А.В. Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках 65

(скачати статтю)

Титенко С.В., Гагарін О.О. Модель навчального Web-контенту Tree-Net як основа для інтеграції керування знаннями і безперервним навчанням 74

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Павлов О.А., Чеховський О.В. Побудова багатовимірної поліноміальної регресії. Активний експеримент 87

(скачати статтю)

Губарев В.Ф., Жуков О.О. Дослідження умов ідентифікованості при ітеративній ідентифікації дискретних стаціонарних систем 100

(скачати статтю)

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Касьянов П.О., Мельник В.С. , Тоскано С. Задача Коші для еволюційних включень з відображеннями типу 116

(скачати статтю)

Повещенко Г.П. Структурна еволюція спілкування 131

(скачати статтю)

Реферати 145

Відомості про авторів 149

Journal cover