Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2009 №2
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ2 - 2009


Зміст


Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Згуровський М.З., Переверза К.В. Методика побудови сценаріїв розвитку України з використанням SWOT-аналізу 7

(скачати статтю)

Згуровський М., Пасічний О. Моделювання ліній розлому цивілізацій в контексті фундаментальних відмінностей їх культур 18

(скачати статтю)

Прогресивні Інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Загородній А., Згуровський М., Зінов’єв Г., Мартинов Є., Петренко А. Інтегрування України в європейську грід-інфраструктуру 35

(скачати статтю)

Проблеми прийняття рішень і управління в Економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Яковенко В.Д., Гогунський В.Д. Прогнозування стану системи керування якістю діяльності навчального закладу 50

(скачати статтю)

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Песчанський О.І. Технічне обслуговування монотонної системи з урахуванням сумарного напрацювання до відмови кожного її елемента 58

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Ясінський В.В., Капустян О.В., Валеро Х. Математична модель процесу формування та збереження колективних знань 67

(скачати статтю)

Коваленко І.І., Кудін О.О. Моделювання модульних систем із застосуванням дискретної теорії паттернів 78

(скачати статтю)

Будаєв П.В. Практичне застосування кількісних методів прогнозування 92

(скачати статтю)

Евристичні методи та алгоритми в системному аналізі та управлінні

Терентьєв О.М., Бідюк П.І., Коршевнюк Л.О. Алгоритм ймовірнісного висновку в байєсових мережах 107

(скачати статтю)

Ильяшенко М.Б. Алгоритм знаходження найбільшого загального підграфа 112

(скачати статтю)

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Згуровський О. Дослідження переривистого характеру глобалізації в контексті соціального розвитку та безпеки країн світу. Частина 1. Аналіз докризового періоду (до другої половини 2008 р.) 121

(скачати статтю)

Хейг М. Дослідження якості програмного забезпечення: порівняння оцінок експертів при визначенні пріоритетів 133

(скачати статтю)

Реферати 143

Відомості про авторів 148
Journal cover