Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2009 №3
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

3 - 2009

ЗМІСТ


Прогресивні Інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Зайченко Ю.П., Рогоза С.В., Столбунов В.А. Порівняльний аналіз методів оцінки ризику банкрутства підприємств 7

(скачати статтю)

Тарасенко В.П., Михайлюк А.Ю., Заболотня Т.М. Контекстно-асоціативний підхід до автоматизованого виправлення орфографічних помилок 21

(скачати статтю)

Мартинов Є., Свістунов С., Зінов’єв Г. Академічний сегмент української Грід-інфраструктури 31

(скачати статтю)

Гончар М.С., Терент’єва Л.С. Оцінювання ризиків дефолту та реальних опціонів 43

(скачати статтю)

Шелестов А.Ю. Моделювання Grid-вузла на основі мереж Петрі 52

(скачати статтю)

Каніщева О.В. Ідентифікація знань в електронних бібліотеках 66

(скачати статтю)

Проблеми прийняття рішень і управління в Економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Згуровський М.З., Павлов О.А. Ієрархічне планування в системах, що мають мережне представлення технологічних процесів й обмежені ресурси, як задача прийняття рішень 70

(скачати статтю)

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Меліков А.З., Велібеков А.М. Чисельний метод аналізу моделі безпроводової мережі зв’язку із складною схемою резервування каналів та чергами 76

(скачати статтю)

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Ненахов Е.І., Соболенко Л.О. Метод лінеаризації та негладка оптимізація 90

(скачати статтю)

Абрамчук Л.М. Методологія визначення оптимальних технологічних параметрів транспортної інфраструктури при обслуговуванні зернових вантажопотоків 105

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Ясінський В.В. Фрактальні «портрети» структур колективних залишкових знань 112

(скачати статтю)

Козуля Т.В., Шаронова Н.В. Визначення структури корпоративної екологічної системи та ідентифікація її стану 117

(скачати статтю)

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Повещенко Г.П. Модель привабливості вибору та прийняття рішень 130

(скачати статтю)

Реферати 143

Відомості про авторів 149

Journal cover