Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2009 №4
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

4 - 2009

ЗМІСТ


Наші вітання

КПІ: крізь епохи та століття

Згуровський М.З. Той, що охопив три століття 7

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Згуровський М.З., Павлов О.А., Місюра О.Б. ПДС-алгоритми та важкорозв’язувані задачі комбінаторної оптимізації 14

(скачати статтю)

Померанцева Т., Болдак А. Дослідження проблем світової безпеки за допомогою аналізу головних компонент 32

(скачати статтю)

Прогресивні Інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Лигун А.О., Шумейко О.О., Журба В.М. Алгоритм побудови оптимальних пар фільтрів кодування і відновлення, адаптивних до функції багатьох змінних 47

(скачати статтю)

Юхимчук С.В., Савчук Т.О., Кацман М.Д. Використання інтелектуальних технологій для аналізу небезпечних ситуацій на залізничному транспорті 53

(скачати статтю)

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Зайченко Ю.П., Петросюк І.М., Ярошенко М.С. Дослідження нечітких нейронних мереж у задачах розпізнавання об’єктів електрооптичних зображень 61

(скачати статтю)

Сопін М.О., Виклюк Я.І. Керування соціально-економічними системами за допомогою шуму 77

(скачати статтю)

Кухарєва О.В., Кухарєв С.О. Дослідження завантаженості мережевих елементів при варіюванні параметрів мережі з технологією MPLS 86

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Романенко В.Д., Мілявський Ю.Л. Прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних процесів із різнотемповою дискретизацією на основі адаптивних моделей GARCH 92

(скачати статтю)

Ясінський В.В., Капустян О.А. Наближені екстремальні розв’язки для еволюційних включень субдиференціального типу 109

(скачати статтю)

Бомба А.Я., Гаврилюк В.І. Системна методологія моделювання фільтраційних процесів у криволінійних областях з невизначеними ділянками меж 117

(скачати статтю)

Король І.І. Інтегрування параметризованих багатоточкових крайових задач 129

(скачати статтю)


Реферати 140

Відомості про авторів 145

Зміст журналу «Системні дослідження та інформаційні технології» за 2009 р. 147

Автори статей за 2009 р. 149

Journal cover