Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2010 №2
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

2 - 2010

Зміст

Прогресивні Інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Згуровський М.З., Петренко А.І. Е-наука на шляху до семантичного Грід. Частина 2: Семантичний Web- і семантичний Грід 7

(скачати статтю)

Шпортько О.В. Стиснення RGB-зображень без втрат із використанням палітри 26

(скачати статтю)

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Зайченко Ю.П. Оцінка кредитних банківських ризиків із використанням нечіткої логіки 37

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Федін С.С. Прогнозування та ймовірносна оцінка довговічності технічних об’єктів 55

(скачати статтю)

Малишевська К.М. Аналіз використання нейронних мереж для діагностики раку шийки матки по мультиспектральному зображенню 64

(скачати статтю)

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Крапухіна Н.В., Пронічкін С.В., Риков О.С. Формування підгруп експертів із узгодженими думками й визначення групової узагальненої оцінки багатознакових об’єктів 72

(скачати статтю)

Філатов О.Г. Синтез регулятора стану для дискретної в часі системи модального управління 80

(скачати статтю)

Жук С.М. Мінімаксна рекурсивна оцінка стану лінійних дескрипторних систем із дискретним часом 94

(скачати статтю)

Евристичні методи та алгоритми в системному аналізі та управлінні

Песчанський О.І. Календарне технічне обслуговування простої системи з урахуванням мінімального аварійного поновлення 106

(скачати статтю)

Угрюмова К.М., Трончук О.А., Афанасьєвська В.Є. Інформаційна технологія формування вигляду елементів технічних систем на основі дискретних даних щодо аналогів 118

(скачати статтю)

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Сявавко М.С., Пасічник Т.В., Тимків В.П. Нечітка арифметика в задачах міжгалузевого балансу 134

(скачати статтю)

Реферати 144

Відомості про авторів 149

Journal cover