Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2010 №3
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


3 - 2010

Зміст


Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Недашківська Н.І. Багатокритеріальне прийняття рішень із використанням максимального синтезу в методі аналізу ієрархій (МАІ) 7

(скачати статтю)

Прогресивні Інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Буценко Ю.П., Савченко Ю.Г. Оперативний контроль обчислень на основі інформаційної надлишковості 17

(скачати статтю)

Панченко Б.Є., Писанко І.М. Про повноту та єдиність універсального каркаса в реляційній моделі даних 25

(скачати статтю)

Сундучков К.С. Оптимізація фрагменту телекомунікаційної мережі 36

(скачати статтю)

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Ляхов С.О., Виклюк Я.І. Метод визначення потоків рекреантів за допомогою модифікованої ґравітаційної моделі на базі нечіткої логіки 46

(скачати статтю)

Мурга М.О. Нечіткий фондовий портфель. Дослідження та оптимізація 60

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Поворознюк А.І. Синтез комбінованого вирішального правила (ВП) у комп’ютерних системах медичної діагностики 72

(скачати статтю)

Сіра О.В., Дьомін Д.О. Оцінка представницьких усічених ортогональних підпланів плану повного факторного експерименту 84

(скачати статтю)

Згуровський О.М. Дослідження переривистого характеру глобалізації в контексті суспільного розвитку та безпеки країн світу. Частина 2. Дослідження впливу кризових явищ 2008–2009 років 89

(скачати статтю)

Москальова Є.В. Математична модель розрахунку термонапруженого стану оболонкових конструктивних елементів 108

(скачати статтю)

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Остапенко В.В., Якуніна І.Л. Функція Мінковського в задачах пакування 115

(скачати статтю)

Оганесян Г. Механізм формування цін і тарифи у динамічній моделі невеликої відкритої перехідної економіки 122

(скачати статтю)

Скобелєв В.В. Аналіз free-running автомата над кінцевим кільцем 130

(скачати статтю)

Реферати 143

Відомості про авторів 149Journal cover