Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2010 №4
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

4 - 2010

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Редько І.В. Відкрито-замкнені засади середовищ інтеграції. Частина I 7

(скачати статтю)

Мацукі Й., Брондзя О., Маслюківська О. Зовнішні витрати від забруднення при виробництві електроенергії як індикатор стійких електрогенеруючих систем 18

(скачати статтю)

Прогресивні Інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Руденко С.С., Буждиган О.Я. Адаптація технологій рольового мережевого аналізу «regular equivalence» та «regular role coloration» для побудови трофічних мереж пасторальних екосистем 33

(скачати статтю)

Паксой Т., Оцейлан Е., Вебер Г.-В. Багатоцільова модель змішаного цілочислового програмування для побудови і оптимізації багатоешелонної мережі поставок 47

(скачати статтю)

Мухін В.Є. Інструментарій мінімізації ризику захищеності в розподілених комп’ютерних системах 58

(скачати статтю)

Проблеми прийняття рішень і управління в Економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Андрєєв М.В. Теорія прийняття рішень у задачах оптимальної зупинки 69

(скачати статтю)

Кірік О.Є., Остапенко В.В. Оптимальний розподіл гідроресурсів у зрошувальних системах мережевої структури 79

(скачати статтю)

Жданова І.В., Новіков О.М. Керування односторонніми процесами фільтрації в’язких нафт за наявності граничного градієнта тиску 91

(скачати статтю)

Козуля Т.В., Шаронова Н.В. Практична реалізація концепції корпораційної екологічної системи для інтегральної оцінки екологічного ризику здоров’ю 100

(скачати статтю)

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Малишевський О.Г. Пріоритизація тестів як метод швидкого виявлення серйозних помилок 110

(скачати статтю)

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Повещенко Г.П. Елементи інформаційної динаміки 129

(скачати статтю)

Наукова Інформація

О конечномерных гиперкомплексных числовых системах — кардинальном развитии теории представления и обработки данных в информатике 142

Реферати 144

Відомості про авторів 148

Зміст журналу «Системні дослідження та інформаційні технології» за 2010 р. 149

Автори статей за 2010 р.Journal cover