Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2011 №1
Document Actions

Зміст

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


1 - 2011

Зміст

Проблеми прийняття рішень і управління в Економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Маслянко П.П., Землянський Ю.Р., Рябушенко А.В. Системний аналіз методів прогнозування для фінансово-інвестиційної діяльності 7

(скачати статтю)

Кузнєцова Н.В., Бідюк П.І. Інформаційна технологія аналізу фінансових даних на основі інтегрованого методу 22

(скачати статтю)

Песчанський О.І. Календарне технічне обслуговування елементів монотонної системи з урахуванням їх мінімального аварійного відновлення 34

(скачати статтю)

Прогресивні Інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Лопатін О.К. «Alert»-технології, що ґрунтуються на теорії динамічних систем в економічних задачах 50

(скачати статтю)

Гороховатський В.О. Оцінка подібності структурних об’єктів як множин компонент 57

(скачати статтю)

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Говорущенко Т.О. Процесс повторного тестування під час експертизи програмного забезпечення 71

(скачати статтю)

Фаттахова М.И. Наближений аналіз моделей моносервісних бездротових мереж мікростільникової структури 87

(скачати статтю)

Бачинський В.А., Гіоргізова-Гай В.Ш. Вибір протоколу динамічної маршрутизації в корпоративній ІР-мережі 99

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Науменко І.Я., Кизима В.І. Ехолокація у хвилеводах за відсутності реперів та апріорних даних про швидкість звуку 111

(скачати статтю)

Алхімова С.М., Яценко В.П. Огляд методу перфузійної комп’ютерної томографії та його застосування в онкології 119

(скачати статтю)

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Середній С.С. Оцінювання ймовірності дефолту за кредитними операціями з використанням логістичної регресії та кластерного аналізу 126

(скачати статтю)

Переверза К.В. Сценарний підхід у задачах аналізу складних соціальних систем 133

(скачати статтю)

Реферати 144

Відомості про авторів 149


Journal cover