Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2011 №2
Document Actions

Зміст

Системні дослідження та інформаційні технології


2 - 2011

Зміст


Автоматизовані системи управління

Романенко В.Д., Мілявський Ю.Л. Координуюче керування багатовимірним об’єктом із різнотемповою дискретизацією в стохастичному середовищі 7

(скачати статтю)

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Редько Є.В., Подладчікова Т.В., Подладчіков В.М. Підвищення ефективності оцінювання параметрів розподілу в умовах обмеженої експериментальної інформації 21

(скачати статтю)

Четирбок П.В. Інваріантність по скалярному критерію розпізнавання образів 28

(скачати статтю)

Бессараб В.І., Зайцева Е.Є., Коваленко Є.Г. Використання апарату ідемпотентних алгебр для аналізу процесів в мережі з наданням інтегрованих послуг 35

(скачати статтю)

Замаруєва І.В., Бадьоріна Л.М. Метод кількісного оцінювання відповідей у системах тестування знань відкритого типу 41

(скачати статтю)

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Зак Ю.О. Кількісні методи обробки поглядів експертів під час оцінки якості та перспективність поданих для фінансування інноваційних проектів 47

(скачати статтю)

Крюковський В.В., Ходаков Д.В. Реалізація прийнятих рішень 62

(скачати статтю)

Махорт А.П. Про вибір стратегії оподаткування в економічній системі за наявності монополістів 76

(скачати статтю)

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Руденко С.С., Буждиган О.Я. Оцінка стійкості екосистем на основі аналізу рольових трофічних мереж 88

(скачати статтю)

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Левченко Є.Г., Прус Р.Б. Оптимізаційні економічні задачі в системах захисту інформації 98

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Редько І.В., Снігур Н.М. Алгебраїчна характеристика класу графових перетворень 104

(скачати статтю)

Кисленко Ю.І. Збереження цілісності відтворюваного на шляху вербалізації окремого фрагмента дійсності 115

(скачати статтю)

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Шаховська Н.Б. Формальне подання простору даних у вигляді алгебраїчної системи 128

(скачати статтю)

Наукова інформація

Круглий стіл по обговоренню концепції міжнародної науково-дослідної програми 141

Реферати 143

Відомості про авторів 149

Journal cover