Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2011 №3
Document Actions

Зміст

Системні дослідження та інформаційні технології


3 - 2011

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Редько І.В., Татаріков О.О., Семенченко М.П. Відкрито-замкнені засади середовищ інтеграції. Частина ІІ 7

(скачати статтю)

Савченко І.О. Методологічне і математичне забезпечення розв’язання задач передбачення на основі модифікованого методу морфологічного аналізу 18

(скачати статтю)

Прогресивні Інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Максимей І.В., Шевченко Д.М. Технологія імітаційного моделювання параметричних відмов технічних систем 29

(скачати статтю)

Осіпенко Д.В. Підхід до інтеграції системи кредитного скорингу та моделі керування активами та пасивами комерційного банку 38

(скачати статтю)

Каргін А.О., П’ятикоп О.Є. Моделі представлення ключових елементів в задачі покомпонентного розпізнавання символів тексту 48

(скачати статтю)

Проблеми прийняття рішень і управління в Економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Кондратенко Н.Р., Лужицький С.В., Чеборака О.В. Нечіткі моделі в задачах підбору персоналу при формуванні соціальних груп 56

(скачати статтю)

Зайченко Ю.П., Ові Нафас Агаі Аг Гаміш Дослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах 63

(скачати статтю)

Михалевич В.М. До параметричної форми моделювання ситуації в загальній задачі ухвалення рішення 77

(скачати статтю)

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Мазурок Т.Л., Тодорцев Ю.К. Нейромережева реалізація інтелектуальної підтримки прийняття рішень в автоматизованому управлінні навчанням 88

(скачати статтю)

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Панченко Б.Є., Писанко І.М. Про топологію шляхів нормалізації в реляційному каркасі 102

(скачати статтю)

Марценюк В.П., Вакуленко Д.В., Андрущак І.Є. Оптимальне керування режимами медикаментозної терапії та фізіотерапії в задачі реконструкції кісткової тканини 108

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Данилов В.Я., Науменко І.Я., Кизима В.І., Клименко С.М. Згасання звуку в міжтрубному просторі свердловин 123

(скачати статтю)

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Бохонов Ю.Є. Про періодичні розв’язки квазілінійного звичайного диференціального рівняння другого порядку 133

(скачати статтю)

Науково-методичні проблеми в освіті

Арсеньєв Д.Г., Амбражей А.М., Головін М.М., Таратухін В.В. Співробітництво Академічного центру компетенції SAP СПбДПУ та вищих навчальних закладів країн СНД у межах програми «Університетський Альянс SAP» 138

(скачати статтю)

Реферати 143

Відомості про авторів 149

Journal cover