Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2011 №4
Document Actions

Зміст

Системні дослідження та інформаційні технології


4 - 2011


Зміст

Автоматизовані системи управління

Романенко В.Д., Мілявський Ю.Л. Синтез багатовимірних координуючих систем керування з різнотемповою дискретизацією в детермінованому середовищі 7

(скачати статтю)

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Петренко А.І., Свістунов С.Я., Свірін П.В. Алгоритми балансування навантаження в Грід-системах 21

(скачати статтю)

Олексійчук А.М., Гришаков С.В. Неасимптотичні оцінки ефективності випадкового кодування в системі передачі інформації двійковим симетричним каналом зв’язку з відводом 37

(скачати статтю)

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Кривонос Ю.Г., Крак Ю.В., Бармак О.В. Комп’ютерне моделювання української жестової мови 48

(скачати статтю)

Москаленко В.В., Кондращенко В.В. Математичні моделі керування процесами фінансування інвестиційних проектів 61

(скачати статтю)

Сімашко В.Й. Методи і технології зниження пікових навантажень у корпоративних інформаційних системах із централізованим збереженням даних 74

(скачати статтю)

Левченко Є.Г., Демчишин М.В., Рабчун А.О. Математичні моделі економічного менеджменту інформаційної безпеки 88

(скачати статтю)

Джамалов А.Т., Рагімов Р.М. Прогнозування ерозійних процесів ґрунтів на маршрутах прокладки магістральних трубопроводів на основі геоінформаційних технологій і космічних знімків із високою роздільною здатністю зображення 97

(скачати статтю)

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Балабанов О.С. Від коваріацій до каузальності. Відкриття структур залежностей у даних 104

(скачати статтю)

Кірік О.Є. Проблема існування розв’язку в задачах розподілу потоків 119

(скачати статтю)

Спекторський І.Я. Застосування мереж Петрі для аналізу КВ-граматик 129

(скачати статтю)

Горбань Н.В. Довгострокові прогнози функцій стану квазілінійних гіперболічних систем в 134

(скачати статтю)

Реферати 140

Відомості про авторів 145

Зміст журналу «Системні дослідження та інформаційні технології» за 2011 р. 147

Автори статей за 2011 р. 149


Journal cover