Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2012 №1
Document Actions

Зміст журналу "Системні дослідження та інформаційні технології" (2012, N1)


Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Панкратова Н.Д., Глушак Л.В. Системний підхід щодо реалізації інформаційної технології лінійки розвитку 7

Недашківська Н.І. Оцінювання чутливості методу ДШ/МАІ до застосувань у більшості альтернатив 17

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Хейг М. Технічні вимоги для бізнес-користувачів: застосування системи забезпечення якості для програмного забезпечення 31

Яровий А.А., Власюк Р.С. Розробка нейромережевої інтелектуальної системи для прогнозування енергетичних центрів плямових зображень у процесах профілювання лазерного променя 39

Романюк О.М., Сапігора А.С., Свістунов С.Я., Марченко О.І. Створення середовища виконання наукових додатків у грід з використанням інструментаріїв GridSphere та Vine Toolkit як частини комплексного наукового шлюзу 51

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Михалевич В.М., Іваненко В.І. До невизначеності в непараметричних схемах ситуацій задач прийняття рішень 61

Повещенко Г.П. Модель індивідуального та групового формування експертних оцінок 77

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Капустян О.А., Ясінський В.В. Наближений регулятор для еволюційного включення субдиференціального типу 87

Федін С.С., Зубрецька Н.А. Забезпечення точності узагальненої інтервальної оцінки якості виробів 94

Гарт Л.Л. Проекційно-ітераційний алгоритм розв’язання некоректних інтегральних рівнянь Вольтера 101

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Згуровський М.З, Зайченко Ю.П. Комплексний аналіз ризику банкрутства корпорацій в умовах невизначеності. Частина 1 113

Горбатюк О.Д., Мельник К.В. Порівняльний огляд методів лінийних матричних нерівностей і H-оптимізації щодо задачі пригнічення зовнішніх збурень для стабілізації нестійкого об’єкта 129

Реферати 142

Відомості про авторів 148

Скачати журнал


Journal cover