Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2012 №2
Document Actions

Зміст журналу "Системні дослідження та інформаційні технології" (2012, N2)


Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Згуровський М.З., Петренко А.І. Оброблення наукових даних в умовах інформаційного «буму» 7

Зайцев Д.А. Інгібіторна мережа Петрі, яка виконує довільну задану машину Тюрінга 26

Глоба Л.С., Новогрудська Р.Л. Модель подання знань на спеціалізованому Інтернет-порталі в області опору матеріалів 42

Абдуллаєва Н.А. Нечітке моделювання для оцінювання і прогнозування індексу стійкості соціального середовища 49

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Морозов А.В., Панішев А.В. Метод гілок та меж у гальмітоновій задачі про сільського листоношу 57

Козуля Т.В., Шаронова Н.В. Розв’язання задач управління екологічною безпекою за умови реалізації концепції корпораційної екологічної системи 67

Данчук В.Д., Сватко В.В. Оптимізації пошуку шляхів по графу в динамічній задачі комівояжера методом модифікованого мурашиного алгоритму 78

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Зак Ю.О. Розбиття на підмножини і побудова допустимих та оптимальних послідовностей виконання множин завдань на декількох машинах 87

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Алішов Н.І., Марченко В.А., Міщенко О.М. Алгоритми заміни контейнерів-ключів при потоковому шифруванні інформації методом непрямого шифрування 102

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Згуровский М.З., Зайченко Ю.П. Комплексний аналіз ризику банкрутства корпорацій в умовах невизначеності. Частина 2 111

Кологривов Я.І. Побудова сценаріїв розвитку світової економіки до 2030 р. у контексті великих економічних циклів Кондратьєва 125

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Бохонов Ю.Є. Про один підхід до знаходження періодичних розв’язків нелінійного звичайного диференціального рівняння другого порядку 138

Реферати 144

Відомості про авторів 149

Скачати журналJournal cover