Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2012 №3
Document Actions

Системні дослідження та інформаційні технології (№3, 2012)

Зміст


Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Баженов М.О., Соколов Б.М. Забезпечення якості формування концептуальної моделі вимог до програмного забезпечення 7

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Кондратенко Н.Р., Cнігур О.О. Використання інтервальних функцій належності в задачах кластеризації даних соціального характеру 20

Іваненко В.І., Михалевич В.М. До невизначеності в параметричних схемах ситуацій задач прийняття рішень 30

Демчишин М.В., Левченко Є.Г. Вплив вразливості об’єктів на розв’язок прямої та зворотної задач менеджменту інформаційної безпеки 43

Соболєва К.В. Модифікації критеріїв узагальнюючої корисності в задачах ідентифікації багатокритеріального вибору 58

Математичні методи, моделі, проблеми і технології
дослідження складних систем

Ясінський В.В., Болдак А.О. Дослідження еволюції залишкових знань у великих навчальних системах 66

Федин С.С., Зубрецкая Н.А., Гончаров А.С. Прогнозирование конкурентоспособности продукции по совокупности показателей качества на основе нейросетевого моделирования 74

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Бідюк П.І., Коновалюк М.М. Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності 85

Желдак Т.А. Застосування зворотних залежностей у математичних моделях складних об’єктів та систем 95

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Дідук М.М. Міри внутрішньої та зовнішньої інформації (на прикладі ймовірнісних ситуацій невизначеності). Частина І 107

Башняков О.М., Пічкур В.В., Хітько І.В. Умови практичної стійкості дискретних систем і функції Ляпунова 125

Чабаненко Д.М. Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів 134

Реферати 142

Відомості про авторів 148

Скачати журнал


Journal cover