Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2012 №4
Document Actions

Системні дослідження та інформаційні технології (№4, 2012)

Зміст

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Мацукі Й., Бидюк П.І., Кальницький Г.В., Гавриш Є.І. Вартість енергетичної безпеки як зовнішня змінна — стійкість економіки України при зростаючій ціні на імпортований газ ............................         7

Климчук С.О. Застосування прецедентів для діагностики кранів мостового типу                         17

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Романенко В.Д., Реутов О.А. Моделювання та оптимальне прийняття рішень для підтримання стабільності індексу споживчих цін ..................................................................................................................      23

Богушевський В.С., Жук С.В., Сергеєва К.О., Горбачова М.В. Модель керування конвертерним процесом у системі прийняття рішень ............................................................................................................      35

Єремєєв І.С., Дичко А.О. Управління якістю біохімічного очищення стічних вод      45

Приходько С.Ю., Полякова Л.П. Дослідження стійкості функціонування регіональних природно-промислових систем і прийняття оптимальних управлінських рішень                     49

Демчишин М.В., Левченко Є.Г. Оптимізація розподілу ресурсів при проведенні розвідки в інформаційному протистоянні ...............................................................................................................................................      56

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки приЙняття рішень

Бідюк П.І., Гасанов А.С., Вавілов С.Е. Ідентифікація нелінійності в реальних даних із використанням спрощеного тесту                 64

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Хатамлех Хазем Швидкий алгоритм ремаршрутизації в мережах із технологією MPLS в умовах дії відмов                       74

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Ємець О.О., Ольховська О.В. Розв’язування комбінаторних задач ігрового типу з обмеженнями-переставленнями у обох гравців: ітераційний метод ...........................................................................................      80

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Дідук М.М. Міри внутрішньої та зовнішньої інформації (на прикладі ймовірнісних ситуацій невизначеності). Частина ІI ...............................................................................................................................................      94

Бондаренко В.Г., Селін О.М. Апроксимація розв’язку задачі Коші для параболічного рівняння з нелінійним потенціалом ...............................................................................................................................................    111

Бессалов А.В., Чевардін В.Є. Число ізоморфізмів еліптичної кривої під час трансформацій канонічної форми рівняння ........................................................................................................................................ 119

Переверза К.В. Методологія побудови сценаріїв розвитку складних соціальних систем із використанням морфологічного та SWOT-аналізу. Частина 1 .......................................................................................    124

Реферати ...................................................................................................................................    138

Відомості про авторів ............................................................................................................    146

Зміст журналу «Системні дослідження та інформаційні технології» за 2012 р. ...    148

Автори статей за 2012 р. ......................................................................................................    150

Скачати журнал

Journal cover