Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2013 №1
Document Actions

Системні дослідження та інформаційні технології (№1, 2013)

Зміст

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Качинський А.Б., Агаркова Н.В. Структурний аналіз системи забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки України 7

Дорофєєв Ю.І., Нікульченко А.О. Побудова математичних моделей керованих мереж поставок із врахуванням запізнювань потоків 16

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Петров Е.Г., Губаренко Е.В. Умови сталого функціонування соціально-економічних систем 28

Дубовой В.М., Пилипенко І.В., Циганенко О.М. Задачі прийняття рішень щодо управління розгалужено-циклічними технологічними процесами 36

Атаманюк І.П., Кондратенко Ю.П. Інформаційна технологія поліноміального прогнозуючого контролю безвідмовної роботи технічних систем 43

Твердохліб І.П., Парасюк І.В. Оптимізація управління економічним розвитком регіону 53

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки приЙняття рішень

Зайченко Ю.П., Гасанов А.С. Порівняльний аналіз методів прогнозування макроекономічних показників України 67

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Михайлюк В.О. Сублінійний оптимальний наближений алгоритм реоптимізації для задачі про мінімальне вершинне покриття графа 79

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Іоване Ж., Капустян О.В., Палійчук Л.С., Перегуда О.В. Випадковий атрактор напівлінійного стохастичного збуреного хвильового рівняння без одиничності розв’язку 87

Лазаренко С.В., Макаренко О.С. Класифікація операторів однієї дискретної антисипаційної системи першого порядку 97

Кадомський К.К., Каргін А.О. Про задачу описання ситуації на основі прототипів 107

Гадзаман І.В., Баранецький В.І. Побудова апроксимаційних поліномів та ізоліній дисперсії передбачених значень із використанням систем комп’ютерної математики 118

Байздренко К.О., Шушляпін Є.А. Побудова еквівалентних релейних управлінь для нелінійних систем 126

Переверза К.В. Методологія побудови сценаріїв розвитку складних соціальних систем із використанням морфологічного та SWOT-аналізу. Частина 2 135

Реферати 141

Відомості про авторів 149

Journal cover