Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2013 №2
Document Actions

Системні дослідження та інформаційні технології (№2, 2013)

Зміст


Інформація

Галімов Е.М. В.І. Вернадський — вчений, мислитель, громадянин 7

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Чоха Ю.М. Реалізація комплексного методу діагностування складних об’єктів у середовищі автоматизованої системи підтримки прийняття рішень 16

Діордієв В.Т., Кашкарьов А.О. Автоматизована система керування технологічними комплексами з дискретним режимом роботи виконавчих механізмів в умовах господарств АПК 26

Севастьянов А.К. KAIRYO-KAIZEN- та PCM-DM-системи: порівняльний аналіз. Частина I 38

Сіра О.В., Каткова Т.І. Задача розподілу ресурсу за нечітко заданих вхідних даних 44

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Романенко В.Д., Реутов О.А. Систематизація математичних моделей із різнотемповою дискретизацією для динамічних процесів фінансової інфраструктури 54

Богушевський В.С., Сухенко В.Ю. Система прийняття рішень у керуванні режимом дуття конвертерної плавки 69

Суздаль В.С., Єпифанов Ю.М. Оптимізація керування вирощуванням сцинтиляційних монокристалів 81

Глушак В.В., Новиков А.Н. Синтез структуры системы защиты информации с использованием позиционной игры защитника и злоумышленника 89

Демчишин М.В., Левченко Є.Г. Співставлення чіткого та нечіткого підходів до розв’язку задач інформаційної безпеки 101

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Четырбок П.В. Побудова вирішального правила для класифікації образів на основі векторів похибок 114

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Мальцев А.Ю. Канонічний вид білінійної форми на парі просторів, що знаходяться у відношенні двоїстості 121

Дідук М.М. Міри внутрішньої та зовнішньої інформації (на прикладі ймовірнісних ситуацій невизначеності). Частина ІІІ 127

Реферати 143

Відомості про авторів 150Journal cover