Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2013 №3
Document Actions

Системні дослідження та інформаційні технології (№3, 2013)

Зміст


Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Севастьянов А.К. KAIRYO-KAIZEN- И PCM-DM-системи: порівняльний аналіз. Частина 2 7

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Мацукі Й., Бідюк П.І. Теорія, алгоритм та умови агрегування економічної вигоди та шкоди здоров’ю під час спалювання вугільного палива 19

Махорт А.П. Про вплив на рівновагу в економічній системі нелінійної залежності структури споживання товарів від ціни 30

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Тканко О.В., Петренко А.І. Використання онтологій для побудови семантичних запитів у реляційних базах даних 45

Пустовойтов П.Є., Раскін Л.Г. Оптимізація порядку передачі повідомлень у вузлах комп’ютерних мереж з урахуванням динаміки трафіка 53

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Зак Ю.О. Критерії і методи порівняння нечітких множин 58

Ліндер Я.М., Пічкур В.В. Оптимальні оцінки імпульсної дії в задачі практичної стійкості диференціальних включень з імпульсним впливом 69

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Панкратова Н.Д., Шелест А.В. До побудови моделі рівноваги економічної макросистеми 77

Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Білущак Ю.І. Математичне моделювання процесів дифузії домішкової речовини у двофазному півпросторі з ерлангівським розподілом включень 89

Гарт Л.Л. Проекційно-ітераційна реалізація метода умовного градієнта мінімізації функціонала в гільбертовому просторі 104

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Марценюк В.П., Багрий-Заяць О.А. Про умови асимптотичної стійкості в моделях росту патологічних утворень на основі динаміки Ріхарда 118

Стефанишин Д.В., Романчик К.Г. Логіко-імовірнісна оцінка ризику збитків від аварійного виливу води з басейну добового регулювання Зарамагської ГЕС-1 130

Реферати 142

Відомості про авторів 148

Journal cover