Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2013 №4
Document Actions

Системні дослідження та інформаційні технології (№4, 2013)

Зміст


Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Бидюк П.И., Гасанов А.С., Вавилов С.Е. Анализ качества оценок прогнозов с использованием метода комплексирования 7

Козуля Т.В., Шаронова Н.В., Ємельянова Д.І., Козуля М.М. основи методики комплексної оцінки екологічності систем навколишнього середовища 17

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Тимофієва Н.К. Про подібність задач комбінаторної оптимізації та універсальність алгоритмів 27

Кірік О.Є. Розподіл ресурсів у розподільчих системах з оптимальним перерозподілом навантаження постачальників продукту 38

Лазаренко І.С. Квазіоптимальне керування в задачах із мінімальною енергією для параболічних рівнянь із нелокальними крайовими умовами 52

Байбуз О.Г., Сидорова М.Г. Інформаційна технологія кластеризації даних у часовому періоді спостережень 59

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Недашківська Н.І. Метод узгоджених парних порівнянь при оцінюванні альтернатив рішень за якісним критерієм 67

Бондаренко В.В. Прогноз временного ряда с помощью аппроксимации фрактальным броуновским движением 80

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Ткаченко Р.О., Машевська М.В. Нейронечітке моделювання параметрів біокомфорту в малоповерхових будинках 89

Стефанишина-Гаврилюк Ю.Д., Стефанишин Д.В. Використання нечіткої міри для подолання невизначеності довгострокових прогнозів на основі екстраполяцій 99

Евристичні методи та алгоритми в системному аналізі та управлінні

Дворщенко О.С., Куликов В.М., П’ятчаніна Т.В. Рейтингове оцінювання індивідуальної наукової діяльності в наукових установах у галузі природничих наук 111

Гарасим О.Р. Вибір пошукової системи визначення наукового індексу цитованості 121

Науково-методичні проблеми в освіті

Сусь Б.А., Сусь Б.Б. Системне дослідження традиційних проблемних навчальних питань фізики 130

Реферати 139

Відомості про авторів 146

Зміст журналу «Системні дослідження та інформаційні технології» за 2013 р. 148

Автори статей за 2013 р. 150

Journal cover