Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2014 №1
Document Actions

Системні дослідження та інформаційні технології (№1, 2014)

Зміст


Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Кузнєцова Н.В. Деякі аспекти мінімізації інформаційних ризиків у банківській діяльності                          7

Коваль О.В., Зайцева К.А., Бойко  Ю.Д. Формування сценаріїв аналітичної діяльності                               20

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Романенко В.Д., Мілявський Ю.Л. Забезпечення стійкості імпульсних процесів у когнітивних картах на основі моделей у просторі станів ................................................................................................................      26

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Булгакова О.С., Зосімов В.В., Степашко В.С. Програмний комплекс моделювання складних систем на основі ітераційних алгоритмів МГУА з можливістю мережевого доступу ........................................      43

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Згуровський М.З., Касьянов П.О., Палійчук Л.С. Автоматичне керування зі зворотнім зв’язком для одного класу контактних п’єзоелектричних задач ................................................................................................      56

Поворознюк А.І., Філатова Г.Є. Проектування нелінійного фільтра в задачі структурної ідентифікації біомедичних сигналів із локально зосередженими ознаками .......................................................................      69

Кільченко А.В. Концептуальна модель інформаційної системи "Наукові дослідження" НАПН України                               81

Горбань Н.В. Довгострокові прогнози функцій стану автономних включень типу реакції-дифузії в RN                               92

Евристичні методи та алгоритми в системному аналізі та управлінні

Трегубенко І.Б. Еволюційне навчання штучних систем ...............................................    102

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Дідук М.М. Міри внутрішньої та зовнішньої інформації (на прикладі ймовірнісних ситуацій невизначеності). Частина IV ...............................................................................................................................................    113

Ковтун О.О. Метод розрідженого фронту для векторизації лінійчатих зображень                      130

Реферати ...................................................................................................................................    142

Відомості про авторів ............................................................................................................    149

Journal cover