Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Архів (2002-2014) 2014 №2
Document Actions

Системні дослідження та інформаційні технології (№2, 2014)

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Згуровcький М.З., Панкратов В.А. Стратегія інноваційного розвитку регіону на основі синтезу методологій передбачення і когнітивного моделювання 7

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Забара С.С., Дехтярук М.Т. Автоматизована система управління транспортними перевезеннями 18

Мацукі Й., Бідюк П., Козирєв В. Емпіричні дослідження теорії виробничої функції за даними стосовно виробництва сплавів в Україні 29

Свістунов С.Я., Шевченко А.Ю. Стан і перспективи розвитку Українського національного грід. Аналіз і логіка можливого розвитку 40

Родрігеc Х. Адаптація коливальних систем у мережах — підхід навчання сигналу 53

Киян М.А., Фабричева О.В., Подладчіков В.М. Застосування алгоритмів згладжування для попередньої обробки статистичних сонячних даних 68

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Повещенко Г.П. Один аспект взаємодії системи з оточенням 77

Іваненко Я.В., Пасічніченко І.О. Невизначеність та відсутність арбітражної можливості 86

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Поливода О.В., Рудакова Г.В. Методи оперативного керування вологозабезпеченням в іригаційних системах з прогнозуючою моделлю 95

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Голік А.О., Донченко В.С. Застосування матричних векторів ознак у задачі розпізнавання дактильної мови жестів 102

Коршунова І.А. Класифікація функціональних даних за допомогою сплайнів з вільними вузлами 115

Спекторський І.Я. Послідовності функцій та ряди Тейлора з нечітким аргументом 125

Реферати 141

Відомості про авторів 149

Journal cover